Thách thức tư duy thuật toán BEBRAS: Đề thi và đáp án IBIC 2015 (tất cả các cấp từ 3-4 đến 11-12)


Tải về

Kỳ thi thách thức tư duy thuật toán quốc tế 2015

International BEBRAS INFORMATICS CONTEST 2015

Levels:

- Level Ecolier (Class 3-4)

- Level Benjamin (Class 5-6)

- Level Cadet (Class 7-8)

- Level Junior (Class 9-10)

- Level Student (Class 11-12)