Tổng hợp đề thi và đáp án IMC (cấp độ EIMC) từ 2003-2016


Tải về

Tổng hợp đề thi và đáp án kỳ thi toán học quốc tế IMC (International Mathematics Competition), cấp độ EIMC từ 2003-2016.

Cấp độ EIMC: (Junior - độ tuổi dưới 14)