Tổng hợp đề thi và đáp án IMC (cấp độ IWYMIC) từ 1999-2016


Tải về

Tổng hợp đề thi và đáp án kỳ thi toán học quốc tế IMC (International Mathematics Competition), cấp độ IWYMIC từ 1999-2016.

Cấp độ IWYMIC: (Senior- độ tuổi dưới 17)