IMAS - Tổng hợp đề thi, đáp án và lời giải chi tiết - Middle Primary Division (Lớp 3-4) - 2012-2016


Tải về

Tổng hợp đầy đủ tất cả đề thi, đáp án và lời giải chi tiết IMAS - Middle Primary Division (Lớp 3-4) tử năm 2012 đến 2016

GIỚI THIỆU CUỘC THI IMAS

Cuộc thi "Đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế - IMAS" là hệ thống kiểm tra năng lực toán học toàn cầu dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở do Ủy Ban điều hành IMAS tổ chức. Đây là hoạt động phi lợi nhuận và lệ phí thi được sử dụng mục đích nghiên cứu và phát triển toán học cho khu vực.

Cuộc thi được tổ chức thường niên tại nhiều nước trên thế giới bao gồm các nước như Bun-ga-ri, Đài Loan, Indonesia, Malaysia, Nam Phi, Philippines, Ru-ma-ni, Thái Lan, Úc, Trung Quốc, và Zim-ba-buê.

Nhận định tầm quan trọng của toán học đối với việc phát triển tư duy của trẻ em, tổ chức giáo dục IEG đã phối hợp với Ban điều hành "Cuộc thi đánh giá năng lực toán học quốc tế - IMAS" để tổ chức và đăng ký cho các em học sinh Việt Nam được tham gia.

CẤU TRÚC ĐỀ THI

Vòng 1: Có tất cả 25 câu hỏi với thời gian làm bài là 75 phút. 20 câu hỏi đầu tiên thuộc dạng trắc nghiệm, 5 câu hỏi còn lại yêu cầu các câu trả lời là số nguyên từ 0 đến 999. Độ khó của các câu hỏi được phân bổ như sau:
- Câu 1 đến 10 thuộc dạng dễ: mỗi câu trả lời đúng được 3 điểm
- Câu 11 đến câu 20 thuộc dạng trung bình: mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm
- Câu 21 đến câu 25 thuộc dạng khó: mỗi câu trả lời đúng được 6 điểm

Vòng 2: Có tất cả 15 cầu hỏi tại vòng 2: - Câu 1 đến 5: dạng trắc nghiệm, mỗi cầu trả lời đúng được 4 điểm - Câu 6 đến 13: dạng trả lời ngắn, mỗi cầu trả lời đúng được 5 điểm - Câu 14 đên 15: dạng lời giải chi tiết, mỗi lời giải đầy đủ được 20 điểm. Các lời giải chưa hoàn thành vẫn được cho điểm thành phần.